Els nostres centres quedaran oberts per a informació al públic a partir del 3 de setembre.

En la nostra web www.universitatpopular.com i en els nostres centres UP pot consultar la informació que necessite sobre centres, activitats, horaris i procediments.


SOBRE MATRICULA ONLINE:

  1. Si ha aconseguit plaça en el sorteig podrà matricular-se del dia 5 al 9 de setembre.
  2. Si no ha aconseguit plaça en el sorteig, però s'ha preinscrit en juny, podrà matricular-se en les places que hagueren quedat vacants del 12 al 16 de setembre en l'ordre de la llista d'espera.
  3. Si no s'ha preinscrit al juny, pot consultar a la fi de setembre en els nostres centres les places disponibles i, en cas de quedar places lliures i no existira llista d'espera, podrà matricular-se.