Les persones matriculades en el Curs 2019-2020 de la Universitat Popular, que va quedar suspés el passat 12/03/2020, podran continuar amb la mateixa matrícula entre el 30/09/2020 i el 18/12/2020.

En aquest període, només es farà una sessió setmanal que podrà ser de dilluns o dimecres, o de dimarts o dijous.

Per a continuar assistint, accedisca amb el seu número de carnet d'identitat entre el 01/07/2020 i el 12/07/2020, i per a cadascuna de les matrícules, marque la casella de confirmació i el dia de la setmana en què prefereix assistir.

Moltes gràcies.