En la nostra web www.universitatpopular.com i en els nostres centres UP pot consultar la informació que necessite sobre centres, activitats, horaris i procediments.


FUNCIONAMENT DE LA MATRÍCULA:

Persones que hagen formalitzat la seua inscripció des del 07/01/2021 (per renovació) o des del 01/02/2021 (inscripció en places lliures) fins al 07/03/2021.

1º A partir del dilluns 08/03/2021, les persones inscrites en les activitats de la Universitat Popular podran accedir a través de la pàgina web a la plataforma de pagament. Per a això, introduirà el seu número de DNI i haurà de realitzar el pagament de cadascuna de les matrícules que li apareguen mitjançant la seua targeta bancàries. Realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació de l'abonament.

2º El pagament dels preus públics de les activitats “Gimnàstica” i “Balls de saló” es retardarà fins a una nova data que s'anunciarà degudament i en tot cas fins que s'alcen les restriccions actualment existents.

Persones que s'inscriguen a partir del 08/03/2021 en places lliures.

1º Se suspén la matrícula per pàgina web en les places que encara estiguen lliures.

2º Les persones interessades en una plaça lliure hauran de realitzar la matrícula en el centre *UP mitjançant el procediment manual (pagament en banc), després d'informar-se sobre les característiques de l'activitat, duració del curs, etc.


Introduïsca el DNI/NIE o passaport sense guions i prema el botó. Apareixeran les matrícules disponibles actualment per a realitzar el pagament.