D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic posem a la seua disposició les següents dades:

Universitat Popular està domiciliada en el carrer Micalet nº1-1º – València (Espanya), amb CIF P9625216H.

La Universitat Popular de València a través del domini universitatpopular.com facilita informació d'interés general de la institució, informació de contiguts i centres on estem. El subdomini matricula.universitatpopular.com contindrá tota l'informació de la matriculació dels cursos, el procés de matriculació i pagament online.

La Universitat Popular de València realitza tots els esforços necessaris per a evitar errors i, si és el cas, corregir-los o actualitzar-los com més prompte millor; no obstant això, no pot garantir la seua inexistència ni que el contingut de la informació es trobe permanentment actualitzat.

La Universitat Popular de València no es responsabilitza de l'accés o de l'ús dels continguts. De la mateixa manera, la Universitat Popular de València no es responsabilitza dels accessos i continguts que apareguen en els enllaços a altres dominis que s'inclouen en universitatpopular.com.

La informació proporcionada té caràcter merament orientatiu i en cap cas podrà ser vinculant per a la resolució dels procediments administratius, la qual es trobarà subjecta exclusivament a la normativa que se’ls aplique.

La utilització no autoritzada expressament de la informació continguda en el domini, així com els perjuís que pogueren ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de la Universitat Popular de València, podrà originar l'exercici de les accions que legalment procedisquen.

El tractament de les dades de caràcter personal que s'arrepleguen a través del domini, està subjecta a les disposicions establides per la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la resta de normativa aplicable. La persona interessada podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els térmens establits en la legislació aplicable per mitjà de petició per correu electrònic a [email protected] o per mitjà de sol·licitud escrita i firmada dirigida al domicili Micalet, 1-1º VALÈNCIA. CP 46001.